Bezpieczeństwo w sferze budownictwa z biegiem lat poprawia się. Już nie słyszymy poprzez media o tak częstych wypadkach na budowach jak to się zdarzało jeszcze klika lat temu. Dzięki przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy możemy cieszyć się być bardziej spokojni o nasze życie i zdrowie w naszym miejscu pracy.

Większe zakłady dzięki obowiązkowi posiadania w swoich kadrach specjalisty od bezpieczeństwa i higieny pracy również włożyli swój ogromny wkład w poprawienie jakości tej dziedziny. Przepisy w dużej mierze odniosły swój skutek dzięki licznym kontrolom pracodawców poprzez organy państwowe. Kary finansowe zmotywowały pracodawców do zwrócenia uwagi na ten aspekt swoich przedsiębiorstw. Również pracownicy są zobligowani do współpracy na tym polu. Jednym z elementów, które przyczyniły się do zwiększenia osobistego bezpieczeństwa jest na pewno obowiązek noszenia kasków na budowach.

Kolejnym elementem, który pozytywnie przyczynia się do ochrony naszego zdrowia są buty robocze. Odpowiednie buty chronią nasze stopy przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, które czają się podczas pracy na budowie. Przepisy BHP okazały się korzystne dla wszystkich, co potwierdza spadek liczby wypadków w pracy.