Odkręcając kran nie zastanawiamy się jak działa nasza instalacja. Problemu nie ma, gdy budynek podłączony jest do sieci wodociągowej – za zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody odpowiada przedsiębiorstwo wodociągowe. Inaczej wygląda sprawa, gdy posiadamy na posesji własne ujęcie wody. Wówczas niezbędny jest zakup zestawu hydroforowego. Zapewnia on stałe ciśnienie wody w kranie oraz wydłuża żywotność pompy, która jest jednym z najdroższych elementów domowej instalacji wodociągowej.  

Zastosowanie

hydrofor

Zestaw hydroforowy (potocznie znany jako hydrofor) odpowiada za sterowanie włączaniem i wyłączaniem pompy. Brak hydroforu powodowałby, że pompa włączałaby się podczas każdego odkręcenia kranu – niezależnie czy napełniana jest wanna, czy szklanka. Pozornie to nie problem, ale specyfika pracy pomp sprawia, że nie zapewniają one stałego ciśnienia. W praktyce oznacza to, że odkręcając kran woda najpierw wcale by nie leciała, następnie zaczęła się sączyć by po kilku sekundach nastąpiło tzw. uderzenie hydrauliczne. Jest to nagły wzrost ciśnienia cieczy, dopiero po uderzenie następuje stabilizacja ciśnienia do wartości nominalnej. Tu właśnie z pomocą przychodzi hydrofor. Magazynuje on wodę i zapewnia stałe ciśnienie przez cały czas, gdy odkręcony jest kran. Jednocześnie zmniejszając uderzenie hydrauliczne. Zestawy hydroforowe znajdują również zastosowanie w budynkach wielorodzinnych podłączonych do sieci wodociągowej, gdzie skutecznie podnoszą i regulują ciśnienie wody dostarczanej do budynku przez przedsiębiorstwo wodociągowe.  

Zasada działania

Podstawowymi elementami hydroforu są: pompa, zbiornik, presostat oraz zestaw zaworów. Głównym elementem całego zestawu jest zbiornik – metalowy pojemnik w kształcie zbliżonym do cylindra. Wewnątrz znajduje się gumowa membrana, która oddziela wodę od powietrza. Wykorzystane jest proste zjawisko fizyczne – powietrze jest ściśliwe, w przeciwieństwie do wody. Załączenie pompy powoduje wypełnianie zbiornika wodą i sprężanie powietrza. Ciśnienie to jest regulowane w żądanym zakresie przez presostat (czujnik różnicy ciśnień z przekaźnikiem). Presostat wyłącza pompę, gdy ciśnienie w zbiorniku osiągnie maksymalny założony poziom. Odkręcenie kranu powoduje, że sprężone w zbiorniku powietrze „wypycha” wodę ze zbiornika. Gdy ubytek wody będzie na tyle duże, że ciśnienie spadnie poniżej żądanego zakresu, presostat ponownie załączy pompę by napełnić zbiornik. W tym czasie, w kranie cały czas płynie woda o ciśnieniu mieszczącym się w przedziale, którego różnice są niezauważalne dla użytkownika. Hydrofor ma jeszcze jedną, bardzo ważną cechę. Pompy mają swoją żywotność, wiążącą się ze zużyciem łożysk oraz trwałością uzwojenia silnika. Żywotność pompy określa się w ilości cykli pracy (czy włączeń i włączeń). Paradoksalnie lepiej dla pompy głębinowej, gdy pracuje nieprzerwanie przez kilka dni czy tygodni, niż gdy jest włączana i wyłączana co kilka minut.  Większość producentów pomp określa maksymalną ilość cykli w ciągu godziny. Ważne jest aby tej wartości nie przekraczać, gdyż jest to jeden z warunków gwarancyjnych urządzenia. Stosując hydrofor ogranicza się właśnie ilość cykli pracy pompy – podczas małego zużycia wody jest ona pobierana ze zbiornika, a pompa pracuje rzadziej ale dłużej.